Tanja Prušnik, nova predsednica društva avstrijskih likovnih ustvarjalcev »Vizije se da uresničiti!«

Prvič v zgodovini Društva avstrijskih likovnih ustvarjalk in ustvarjalcev (Künstlerhaus, GBKKÖ), so 24. junija 2019 člani kot prvo žensko predsednico izvolili Tanja Prušnik.

Koroška Slovenka Tanja Prušnik, rojena 1971 v Volšperku na Koroškem, je zaključila študij na tehniški univerzi na Dunaju (pod mentorstvom pri Rolanda Goeschla in Ingeborg G. Pluhar, Fratiška Lesáka, Josefa Daberniga). Od leta 1999 deluje kot svobodna arhitektka in umetnica.

Angažirana arhitektka in slikarka je javnosti postala znana predvsem s socialnimi projekti in društvom »den blick öffnen«, ki je bilo ustanovljeno leta 2008.

Projekt, ki ga je Tanja Prušnik ustanovila skupaj z umetnico Ino Loitzl, danes predstavlja predvsem uspešno skupinsko delo, odprte procese in dialoge med raznimi družbenimi skupinami in opozarja na »fair pay« – pravično plačilo. To so ključne besede, ki jih Tanja Prušnik želi postaviti v središče svojega dela tudi kot predsednica Društva avstrijskih likovnih ustvarjalk in ustvarjalcev.

Z Društvom avstrijskih likovnih ustvarjalcev je Tanja Prušnik močno povezana že od leta 2011. Od leta 2014 dalje je članica društva, od leta 2018 pa je tudi članica upravnega odbora.

Novi predsednici sta posebno pomembni izmenjava mnenj in procesualni dialogi v društvu. Predvsem se s svojimi zavzetimi sodelavci veseli odprtja obnovljene in za »factory« povečane osrednje zgradbe društva (zgrajena 1865–1868) na Karlovem trgu, ki bo marca 2020.

Zgornje nadstropje častitljivega poslopja bo postal nov, času primeren kraj povezovanja in srečanja med umetnostjo, kulturo in izobrazbo, znanostjo ter gospodarstvom in družbo. Tu se bodo srečavali umetnice in umetniki, prijateljice in prijatelji, zbiralke in zbiralci, pokroviteljice in pokrovitelji. Prav tako se bosta na tem kraju srečala umetnostna znanost in mecenstvo, da skupaj z umetnicami in umetniki vseh struj in z aktivnim združenjem umetnic in umetnikov razpravljajo o sedanjih in prihodnjih izzivih umetnosti, o njenih nalogah in mestu v družbi.

Tako imenovana »factory« bo kraj umetniškega in participativnega diskurza, ki bo vizualiziral in raziskoval dialoge in miselne procese. V spomin na ustanovitev Doma umetnikov, ki je nastal kot stičišče med umetnostjo in gospodarstvom, želi ta hiša postati nezamenljiv kraj samostojnega umetniškega izražanja v novih kulturno-političnih in sodobnemu času primernih formatih ter umetniških in prireditvenih programih z novimi kooperacijami ter partnericami in partnerji. Tanja Prušnik poudarja:

»Skupaj želimo koristiti veliki potencial tega kraja za mesto Dunaj in Avstrijo. Živeta umetnost je zame družbena odgovornost, v kateri se uresničujeta pogum in vizija.«

>> novinarska izjava

www.denblickoeffnen.at
www.facebook.com/den-blick-öffnen

Foto: Joe Malina

@